Прокопчук Вячеслав Савич

До 80-річчя

 

        

        Професор Вячеслав Савич Прокопчук народився 22 серпня 1939 року  в селі Зарічному (Кобилівка) Тульчинського району Вінницької області в сім’ї вчителів. Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1961 р. і Чернівецький національний університет (хімічний факультет) у 1968 р. З 1961 р. працював викладачем Буковинського медичного університету, а з 1968 р. по 2001 р. очолював кафедру патологічної анатомії з курсом судової медицини  та був консультантом патологоанатомічного та судово-медичного бюро.

       Проф. В.С.Прокопчук - доктор медичних наук (1981 р.), професор Буковинського (1982- 2001 рр.), Замбійського (1989-1991 рр.) та Лундського (Швеція) (2001-2006 рр.) медичних університетів, дійсний член Міжнародної академії патології з 1995 р.

        Працював професором та консультантом університетських шпиталів в Замбійському (1989-1991 рр.) та Лундському (Швеція) (2001-2006 рр.) медичних університетах. З 2006 р. – приватний консультант-патолог. Має вищу лікарську категорію. Нагороджений почесним знаком “Відмінник охорони здоров’я СРСР” та медаллю “Ветеран праці”.

         Йому належить 8 винаходів та патентів, 43 раціоналізаторські пропозиції, відкриття (“Явище локальної імунної толерантності”), 158 наукових публікацій, у тому числі три монографії. Підготував шість кандидатів медичних  наук.

         Основні наукові доробки проф. В.С. Прокопчука присвячені патології щитовидної залози, серця, судин та пухлинам. Його кандидатська (“Васкуляризація  нормальної та зобно змінених щитовидних залоз”, Чернівці, 1965) і докторська (“ Морфогенез ендемічного зоба”, Москва, 1979) дисертації внесли суттєвий вклад у ліквідацію Прикарпатського вогнища ендемічного зоба.

          Проф. В.С. Прокопчук показав, що причиною невпинного росту простого еутиреоїдного зоба є затримка тиреоїдних гормонів у самій щитовидній залозі, а не екзогенний дефіцит йоду. Він описав тканинну структурно - функціональну одиницю щитовидної залози – тиреон і довів, що зобний вузол - це  гіперплазований тиреон. Широкого визнання набули  розроблені ним критерії диференціальної діагностики вузлового зоба і аденом щитовидної залози. Проф. В.С. Прокопчук описав одноклітинні  фолікули щитовидної залози, що пояснює синтез гормонів тиреоїдною тканиною паренхіматозної будови; довів, що пусковим механізмом  аутоімунного  тиреоїдиту є атрофія  від виснаження  тиреоцитів внаслідок порушення їх функціонального біоритму.

           В.С. Прокопчук описав тканинну структурно-функціональну одиницю міокарда – віртуальний міокардон, що докорінно змінює уявлення про функцію міокарда, підводить морфологічну основу явищу фібриляції та сучасним методам лікування ішемічної хвороби серця  (створення штучних судин Тебезія лазерним променем).

          Відкриття проф. В.С. Прокопчуком явища локальної імунної толерантності не тільки пояснило яким чином злоякісні клітини уникають імунного нагляду, виживають и утворюють пухлину, але й лягло в основу методів оперативного лікування аутоімунного тиреоїдиту і цукрового діабету. Запропонована ним оригінальна математична модель морфогенезу пухлинних вузлів створила перспективу лікування пухлин шляхом прискорення їх природної регресії, а виявлені закономірності кінетики  проліферації злоякісних клітин, яка описується числами ряду Фібоначчі, дала можливість визначати ступінь пухлинної прогресії неінвазивними методами.

           Проф. В.С. Прокопчук запропонував нову “унітарну” теорію атеросклерозу, довівши, що причиною атероматозу є передчасне досягнення міофібробластами межі Hayflicka -летального укорочення теломерів- у бляшках інтими. Він описав невідому нозологічну форму – “контузію печінки”. Переглянув гістофізіологію голосоутворення і створив нову аеродинамічну теорію голосу. Довів, що “чернівецька хвороба” (1988) була епідемією стертої форми скарлатини з алопеційним синдромом. З’ясував, що підґрунтям неспецифічних проявів будь-якого хворобливого стану є загальній дистрофічний процес, в основі якого лежить дефіцит енергії.

            Проф. В.С. Прокопчук займався також проблемами взаємовідношення науки і релігії. Методом лінгвістичного аналізу довів скандинавське походження засновників Києва.

            З ініціативи проф. В. С. Прокопчука вперше в Україні у 1973 р. проведена централізація патологоанатомічної служби у межах області та було створено патологоанатомічне бюро. На очолюваній ним кафедрі з 1991 року впроваджена міжнародна тестова система контролю засвоєння студентами навчального матеріалу. На базі кафедри проведено 2-й з’їзд патологоанатомів України (1974 р.) та Всесоюзну навчально-методичну конференцію (1981 р.) з питань викладання патологічної анатомії. Він є членом редколегії журналу “ Буковинський медичний вісник “.

             Лекції проф. В.С. Прокопчика привертали увагу глибокою науковістю, проблемністю, педагогічною майстерністю і завжди  викликали захоплення аудиторії. Широкою популярністю користувалися клініко-анатомічні конференції за його участю.Проф. В.С.Прокопчук за діагностичною роботою (м.Чернівці, обласна кліінічна лікарня)


,

Проф. В.С.Прокопчук у ШвеціїСтаття про професора В.С.Прокопчука у шведському науковому журналі (фрагмент)
Список друкованих праць професора В.С.Прокопчука 

(1961-2013 рр.)

 1.   Професор Наум Мойсейович Шінкерман (4 червня 1907 р.-25 жовтня 1997 р.) // Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи.  -Чернівці. -2007. -С. 20-21.

2.   Введение в патологию (конспект лекции) // Патологоанатомічна діагностика хвороб людини: здобутки, проблеми, перспективи. -Чернівці. -2007. -С. 214-219.

3.    Чому злоякісні клітини уникають імунного нагляду? // Лікарська справа. -К.:Здоровя. -2002. -  8(1066)  – С. 22-26.

4.     Унитарная теория атеросклероза //Український медичний часопис.  -К.: Моріон. - 2002.- 3(29). - С.84-88.

         www.umj.com.ua/eng/author/1453/prokopchook-v-s/

5.   Амілоїдоз сечового міхура //Українські медичні вісті (Матеріали 6-го      з”їзду      Всеукраїнського лікарського товариства). м.Чернівці.18-19 травня 2001р. – К.-2001.- С.81.

6.  Гранулематозна тимома чи лімфогранулематоз тимуса //Українські медичні вісті (Матеріали 6-го з”їзду Всеукраїнського лікарського        товариства). м.Чернівці. 18-19 травня 2001р. – К.-2001.- С.87.

7.    Почему опухолевые клетки ускользают от иммунного надзора?// Онкология 2000. (Тезисы докладов ІІ съезда онкологов стран СНГ. – Украина),  Киев. – 23-26 мая 2000 г. – V.22.-Supplement. - К.-2000. – реф. № 246.

8.    Why do malignant cells avoid immunе surveillance? // Актуальні питання медичної допомоги населенню. – Чернівці. – 2000. – С. 62-63.

9.     Why does the atheromatosis develop? // Актуальні питання медичної допомоги населенню. – Чернівці. – 2000. – С.181.

10.  Шінкерман Наум Мойсейович // Сторінки історії (Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998).  –  Чернівці. - 1999. – С. 194.

11.    Сучасний погляд на дистрофічний процес // Український журнал патології – 1999. – в.1. – К.: Генеза – С. 66-69.

12.  Дифтерия на Буковине // Тезисы 2-го съезда Международного Союза Ассоциаций патологоанатомов. – М. – 1999.  – С. 247.

13.   Контузия печени как нозологическая форма // Тезисы 2-го съезда Международного Союза Ассоциаций патологоанатомов. – М. – 1999.  – С. 248-249.

14.  Опыт использования MCQ-тестовой системы аттестации студентов по патологической анатомии в Буковинской медицинской академии // Тезисы 2-го съезда Международного Союза Ассоциаций патологоанатомов.  – М. – 1999. – С. 373-374.

15.  Экспериментальные данные по применению большого сальника для профилактики несостоятельности швов культи бронха // Актуальные вопросы неотложной хирургии органов брюшной полости (Сборник работ научно-практической конференции, посвящённой 15-летию кафедры хирургических болезней), Харьков, сентябрь 1998. – Харьков. – 1998. –С. 251-252.

16.  Перед вічною загадкою сущого (“Бог-Дух, Бог-Отець, Бог-Син” – релігійна догма чи формула життя?) // Людина і світ. – К.:Преса України. -1999. - №1 (460).  – С. 52-55.

17.   Нова теорія атеросклерозу // Буковинський медичний вісник. -Чернівці. -1998..– т.2., – № 3-4.  – С. 203-210.

18. Атеросклероз //Судинні і онкологічні захворювання: морфогенез та екологічний патоморфоз (Матеріали 6 Конгресу патологів України Вінниця, 30 вересня – 2 жовтня 1998 р.). – Вінниця. – 1998. – С. 80-81.

19.   Внесок Буковинської медичної академії та обласного ендокринологічного диспансеру у вивчення ендокринної патології // Актуальні питання ендокринології та імунології (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Чернівецького обласного ендокринологічного диспансеру). – Чернівці. – 1998. – С. 23-25.

20. До патогенезу аутоімунних уражень щитовидної залози // Актуальні питання ендокринології та імунології (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Чернівецького обласного ендокринологічного диспансеру). – Чернівці. – 1998.  – С. 38.

21.   Ортогенез атеросклерозу // Лікарська справа. –К.- 1997. – №3. – с. 51-55.

22. Чотирирічний досвід використання MCQ-тестової системи атестації студентів у Чернівецькому медичному інституті // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України (Тези доповідей Української науково-методичної конференції), Одеса, 24-26 вересня 1997 р. – 1997. – Київ – Одеса. – С. 411-412.

23.   Ортогенез атеросклерозу (Актова промова, 24 квітня 1997 р.). – Чернівці. – 1997. –  20 с.

24.  О морфогенезе атероматоза // Труды 1-го съезда Российского общества патологоанатомов (21-24 января 1997 г.). – М. – 1996. – C. 182-183.

25.   Клінічна патологія лімфатичних вузлів. –Чернівці.- 1996. – 61 с.

26.   Спленоз очеревини // Актуальні питання морфогенезу. – Чернівці.- 1996.  – С. 101-102.

27.         Морфогенез атеросклерози // Актуальні питання морфогенезу. – Чернівці.-1996.

         – С. 268-269.

28.    Цукрова пухлина легені // Актуальні питання морфогенезу. – Чернівці. 1996.  – С. 311.

29.    Клінічна патологія жіночих статевих органів. – Чернівці. –1995. – 96 с.

30.   К патогенезу аутоиммунных поражений щитовидной железы // Сборник тезисов 1-го съезда Международного Союза Ассоциаций патологоанатомов, 3-6 октября 1995 г. – М. - 1995. – С. 130-131.

31.   “Черновицкая” болезнь (“Алопеция”) – стёртая форма скарлатины // Сборник тезисов 1-го съезда Международного Союза Ассоциаций патологоанатомов, 3-6 октября 1995 года. – М. -1995. – С. 131.

32.    Сучасний погляд на дистрофічний процес // Хист. –Чернівці.-1994. -№ 1-2, –– С. 47-55.

33.   Чи можлива побудова загальної теорії медицини // Сучасні проблеми і досягнення в хірургії і суміжних галузях медицини. – Чернівці. -1994. – С. 62.

34.   Теоретичні основи профілактики та лікування вола // Сучасні проблеми і досягнення в хірургії і суміжних галузях медицини. – Чернівці.- 1994.  – С. 107.

35.   З історії ендокринологічних досліджень вчених Чернівецького медичного інституту // Вчені Буковини – народній охороні здоров’я. – Чернівці. - 1994.        – С. 34-38.

36.  Стосовно проблеми діагностики та лікування гістиоцитозу Х // Вчені Буковини – народній охороні здоров’я. – Чернівці. - 1994. – С.  67-68.

37.    Чому виникає рак? // Вчені Буковини – народній охороні здоров’я.

         – Чернівці. - 1994. – С.  202-203.

38.  Роль щитовидної залози та наднирників в генезі уражень міокарду в умовах експериментальної гіпотермії // Актуальні питання морфогенезу.

         – Чернівці. - 1994. – С. 43-44.

39.    Хвороба Фабрі у особи жіночої статі // Актуальні питання морфогенезу.

         – Чернівці. - 1994. – С. 148-149.

40.   Кафедра патологічної анатомії // Сторінки історії Чернівецького медичного інституту. – Чернівці.- 1994. – С. 45-48.

41.  Письмовий тестовий контроль знань та практичних навичок на кафедрі патологічної анатомії з курсом судової медицини // Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи. – Чернівці.- 1994, – С. 43.

42.         Чому злоякісні клітини уникають від імунного нагляду // Хист.– Чернівці. - 1993. - №1. 

   – С. 21-23.

43. Що таке Чернівецька хвороба? // Екологічна та інфекційна патологія: сучасні патологоанатомічні аспекти (Тези доповідей V-го Конгресу патологоанатомів України, 30.09–02.10.1993 р.). – Чернігів.- 1993. – С. 9-10.

44.  Чи є СНІД венеричною хворобою? // Екологічна та інфекційна патологія: сучасні патологоанатомічні аспекти (Тези доповідей V-го Конгресу патологоанатомів України, 30.09–02.10.1993р.). – Чернігів.- 1993. – С. 80-81.

45. Способ лечения панкреатитов нетрадиционными методами // Акупунктура и традиционная медицина (Тезисы докладов Всероссийской конференции). – Владивосток. - 1992. – С. 131-132.

46.  Методи викладання патологічної анатомії // Всесвітній конгрес лікарів –українців. – Івано-Франківськ .- 1992. – С. 56.

47.    Устройство для определения величины отёка // Бюл. изобретений и открытий. -№24. - М. -30.06. 1990.

48.  Морфогенетическое обоснование некоторых физических методов лечения больных  опухолями //  Морфология. - К.: Здоровя.-1990.- в.12.- С.75-78.

49.    Акт вскрытия // Пособие для студентов. – Черновцы.- 1989. –4с.

50.   Устройство для определения величины отёка // Бюл. изобретений и открытий. - №25.- М.- 07.07.1989.

51.   Протезный жом для искусственного заднепроходного отверстия // Бюл. изобретений и открытий. - №9.- М. 07.03.1989.

52.  Сравнительный анализ характеристики Буковинского очага зобной эндемии // ІІІ Всесоюзный съезд эндокринологов (Тез. докл.,16-19 мая 1989 г., г. Ташкент).- Ташкент: Медицина. - 1989. - С. 543.

53.  Устройство для закрытия колостомы // Бюл. изобретений и открытий. -№48.,- М. -30.12.1988.

54.   Роль старения в патоморфозе зоба // І съезд геронтологов и гериатров УССР (Тез. докл. 4-6 окт., Днепропетровск). – К.- 1988. - С. 217-218.

55.   Патогенез локального иммунодефицита в предраковых структурах // VIII Всесоюзный съезд патологоанатомов (Тез.докл., 17-20 окт. 1988 г., г. Тбилиси). - М. –1988. - С. 236-238.

56.    К патогенезу застойной кардиомиопатии // ІІІ съезд кардиологов УССР (Тез. докл., 12-14 окт., 1988 г., г. Черновцы) – К.- 1988. - С. 122.

57.   Метастазы в опухоль // Метастазирование злокачественных опухолей: новые подходы (Тез. докл. І Всесоюзного симпозиума). – К. - 1987.- С. 44.

58.    Морфогенетические закономерности вторичных изменений в метастатических опухолях //Метастазирование злокачественных опухолей: новые подходы (Тез. докл. І Всесоюзного симпозиума).- К.- 1987. - С. 106.

59. Функциональная цитология щитовидной железы // Современные проблемы экспериментальной и клинической эндокринологии (Тез. докл. IV съезда эндокринологов УССР). – К. - 1987.- С. 324.

60. Патологическая анатомия экспериментальной тиреотоксической кардиомиопатии // Современные проблемы экспериментальной и клинической эндокринологии (Тез. докл. IV съезда эндокринологов УССР). – К. - 1987.

         - С.  99.

61.  Роль расстройств гемокоагуляции в патогенезе застойной кардиомиопатии //Труды IV съезда патологоанатомов УССР. – Донецк.-1986.- С.111-112.

62. Структурно-функциональные основы пространственной организации метаболических повреждений миокарда // Труды IV съезда патологоанатомов УССР. – Донецк.- 1986.- С.  92-93.

63.   Морфо-функциональные критерии диагностики аденом щитовидной железы // Информ. письмо МЗ Украины. – К.- 1986. -№8.  -С. 1-3.

64. Ритмические структуры миокарда // Тез. обл. научно-практической конференции морфологов: ''Васкуляризация и нейрогуморальная регуляция паренхиматозных трубчатых органов и реконструктивные операции на них''. – Днепропетровск.- 1986.-С. 89-90.

65.         Патоморфоз эндемического зоба // Общие вопросы патологической анатомии.-  М.

- 1985. -в. 2.- С. 4.

66. Указатель рационализаторских предложений сотрудников института и работников практического здравоохранения, внедрённых в практику в ХІ пятилетке /соредактор/. –Черновцы.- 1985. – 144 с.

67. Роль локальных особенностей микролимфоносного русла в возникновении злокачественных опухолей // Актуальные проблемы лимфологии (Тез. докл. ІІ Всесоюзной конф.). - М.- 1985.- С. 20-22.

68.   Биоритмы и патология щитовидной железы // VII-я Украинская республиканская конф. по биоритмам. – Житомир.- 1985.- С. 11.

69.  Первичный актиномикоз миндалины // Значение биопсии в педиатрии, морфология болезней перинатального периода и детских инфекционных болезней (Тез. докл. ІІІ Всесоюзной научной конф. детских патологоанатомов). – Харьков.- 1985. - С. 174-175.

70. Роль централизованной областной детской прозектуры в повышении качества  медицинского обслуживания населения // Значение биопсии в педиатрии, морфология болезней перинатального периода и детских инфекционных болезней. (Тез. докл. ІІІ Всесоюзной научной конф. детских патологоанатомов). – Харьков.- 1985. - С. 125-126.

71.  Функциональная морфология щитовидной железы при экспериментальном ацидозе у крыс // Актуальные вопросы морфологии. (Тез. докл. II съезда АГЭ и топ.анатомов Украины). – Полтава.- 1985.-С. 99.

72.    Патоморфоз эндемического зоба// Арх. патол.- М.- 1985.-т. 17(7). - С. 3-10.

73.  Особенности патоморфоза эндемического зоба // Актуальные вопросы современной эндокринологии и химии гормонов (ХII научная конф. Харьковского НИИ эндокринол. и химии гормонов).–Харьков.- 1984, -С. 4.

74.   Патоморфоз эндемического зоба // Пато- и морфогенез хронических заболеваний (Тез.VII конф. патологоанатомов Латвии).- Рига.-1984.-С. 130-131.

75.   Синдром Гудпасчера // Тер. архив.- М.- 1984. - в. 3.- С. 131-134.

76. Ангиопатии и ангиодисплазии в опухолевых тканях// Васкулиты, ангиопатии, ангиодисплазии ( Тез. Всесоюзного симпозиума).- Львов.

         - 1983. -С. 140-141.

77.   Патология сосудов при синдроме Гренбланд-Станберг-Турена // Васкулиты, ангиопатии, ангиодисплазии (Тез. Всесоюзного симпозиума).

         - Львов. - 1983. - С. 141-142.

78.    Синдром Лайелла // Врачебное дело. - К. -  1983.- №4.-  С. 96-100.

79.         Гетеротопические гормональноактивніе опухоли почек // Врачебное дело. - К. 1983.

         -№1.- С. 92-95.

80.   Методы выявления ранних повреждений миокарда в гистологических срезах // Информ. письмо МЗ УССР. –К.- 1983.- №22.-  2 с.

81. Первая Украинская республиканская учебно-методическая конференция ''Вопросы методологии, методики и профилизации преподавания патологической анатомии в медицинских институтах'' // Арх. патол. - М –1983. -т. 14.- в. 5.- С. 92-94.

82.   Математическая модель морфогенеза опухолевых узлов // Арх. патол. – М.- 1983. - т. 14.- в. 1.- С. 55-61.

83.   Первичный системный амилоидоз // Врачебное дело.- К.-1982.-в.1.- С. 102-104.

84.  Гиперпаратиреоз (клинико-анатомический анализ четырёх наблюдений) // Мед. реф. журнал, раздел 20.- М.- 1982.- в. 6. -С. 27.

85.   Патогенез эндемического зоба // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической эндокринологии (Тез. докл. III съезда эндокрин. Украины, Винница, 1982).- К.- 1982.- С. 257.

86. Хирургическое лечение зоба, отягощённого сопутствующими заболеваниями // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии (Тез. докл. III съезда эндокрин. Украины, Винница, 1982). – К. – 1982.-  С. 294.

87.   Миокард – функциональный синцитий или биологически квантованная система? // III Респ. научная конф. молодых ученых-медиков по актуальным вопросам кардиологии, иммунологии, общей и неотложной хирургии. –Черновцы.- 1981.- С. 53-55.

88.  Иммунологические аспекты предрака // III съезд патологоанатомов УССР.- Ивано-Франковск.- 1981.- т. 2.- С. 108-109.

89.    О тканевой структурно-функциональной единице миокарда // III съезд патологоанатомов УССР.- Ивано-Франковск.- 1981. - т. 2.- С. 171-172.

90.   Патоаутокинез эндемического зоба //II Всесоюзный съезд эндокринологов, -Л.- 1980.-С. 507-508.

91. Изучение клинических, функциональных, морфологических особенностей зоба, отягощённого сопутствующими заболеваниями и на основе полученных данных разработка рекомендаций по его хирургическому лечению и реабилитации больных // Отчёт о научной работе.- Депонировано: № 02828040102. - М.- 1980.- 146 с.

92.    Морфогенез эндемического зоба // Автореф. докт. дисс.- М.- 1980.- 35 с.

93.  Морфогенез эндемического зоба // Докторская диссертация. Депонировано. - Инв. ВНТИЦ  № Д 023301.- М. - 1980. - 436 с.

94.   Врождённый двухсторонний лимфангиоматоз фиброзной капсулы почек // Урология и нефрология.- М.- 1979.- в. 2.- С. 54-56.

95. Локальная иммунологическая толерантность опухолевых и гипер-пластических пролифератов, окружённых капсулой // Морфология.- К.:Здоровя.- 1978. - в. 5.

         - С. 76-79.

96.   Гормональноактивный рак паращитовидной железы // Морфология.- К.: Здоровя. – 1978.- в. 5.-С. 105-109.

97.   Предрак – иммунологически особенное место // Здравоохранение Белоруссии.- Минск.- 1978. - в. 10.- С. 22-25.

98.    Воздействие математизации на эволюцию теоретического знания в патоморфологии //  Методы количественного анализа в патологической морфологии. – Полтава. – 1978.- C. 50-51.

99. Устройство для лиофильной сушки образцов животных и растительных тканей // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. - М. - 1978. - в. 20.- C. 118.

100. Локальная иммунологическая толерантность опухолевых узлов и «иммуноонкологический парадокс» // VI Всесоюзный съезд патологоанатомов. - М. - 1977. - C. 168-169.

101.  Морфогенетические закономерности пролиферативных процессов в щитовидной железе при зобе // Механизм действия гормонов, патогенез, лечение, профилактика и эпидемиол. эндокрин. заб. (Тез. докл. II-го съезда эндокринологов УССР). –К. : Здоров’я. – 1977.- С. 264-265.

102. Поражение канала обратной связи в системе гипофиз-щитовидная железа – важный фактор в патогенезе эндемического зоба // Механизм действия гормонов, патогенез, лечение, профилактика и эпидемиол. эндокрин. заб. (Тез. докл. II-го съезда эндокринологов УССР). – К.:Здоров’я.- 1977.- С. 265-266.

103. Иммунологические реакции, функциональное состояние щитовидной железы и биохимические показатели крови у больных различными формами  зоба в ранние и отдалённые сроки после операции и изменение их под влиянием некоторых лекарственных веществ // Сб. реф. НИР и ОКР. Серия 22.- М.- 1977.- в. 28. - С. 23.

104. Методологический анализ некоторых направлений развития патологии человека //  II съезд патологоанатомов Украины. – Черновцы.- 1976. -С. 18-21.

105. Феномен локальной иммунологической толерантности гиперпластических и   опухолевых узлов, определяемый особенностями микроциркуляции // II съезд    патологоанатомов Украины. –Черновцы. – 1976. -С. 99-100.

106.  Математическое моделирование некоторых сторон патогенеза сосудистых      поражений в опухолевых узлах //II съезд патологоанатомов Украины. – Черновцы. - 1976.

         – С. 100-102.

107. Врождённые пороки сердечно-сосудистой системы на секционном материале областной прозектуры города Черновцы за 10 лет (1964-1973) //  II съезд патологоанатомов Украины. – Черновцы. – 1976. - С. 222-223.

      108.  Роль поражений внутриорганной сосудистой системы щитовидной железы в патогенезе эндемического зоба // Морфология. – К.: Здоровя. –1976. - в. 3.- С. 68-73.

      109. Некоторые иммуноморфологические параллели в динамике гломерулонефрита //Механизмы повреждения, резистентности, адаптации и компенсации (Тез. докл. II Всесоюзного съезда патофизиологов).-Ташкент. - 1976. -т. 2. -С. 284-185.

      110. Диагностические возможности ангиографии щитовидной железы //  Объединённый пленум Правления Всесоюзного, Всероссийского и Белорусского обществ хирургов. – Минск.- 1975. - С. 111-112.

      111. Морфологическое обоснование диагностической ангиографии щитовидной железы // Здравоохранение Белоруссии. –Минск. - 1975. -в. 1. - С. 43-46.

      112. Иммунологические реакции и гормоногенез при различных формах зоба // Сб. реф. НИР и ОКР Серия 22.- М.- 1975.- в. 24. -С. 110.

      113. Патологическая морфология микроциркуляторного русла в аденомах щитовидной железы // Морфология. К.: Здоровя. – 1974. - в.1.-С. 138-145.

      114. Ультраструктурные особенности микроциркуляторного русла щитовидной железы при экспериментально вызванной атрофии и гипертрофии органа //   Ультраструктура микроциркуляторных путей в патологии. - Львов, 1974. -С. 65-66.

      115. Субмикроскопические и гистохимические изменения гисто-гематического барьера щитовидной железы при различных формах зоба // Ультраструктура микроциркуляторных путей в патологии. - Львов, 1974. -С. 94-95.

      116. Математическое моделирование некоторых сторон патогенеза отёка ткани опухолевых узлов на примере фетальной аденомы щитовидной железы //  IV Всесоюзная конф. по водно-солевому обмену и функции почек, -Черновцы.- 1974.  - С. 70-71.

      117.  Использование бытового холодильника в качестве криостата // Мед. техника. -М.- 1974. - в. 3. - С. 54-55.

      118. Значение иммунологических реакций в патогенезе различных форм зоба // Отчёт о НИР. Депонировано. - М.- 1974. - 76 с.

      119. Устройство для замораживания биологических образцов // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. - М.- 1973.- в. 85. - С. 30-35.

      120. Роль сосудов и соединительной ткани щитовидной железы в морфогенезе узлового зоба // Арх. патол. -М.- 1973. -т. 35.- в. 6.-С. 30-35.

      121. Иммунологические реакции, гормоногенез, гистоэнзимология сердца и поверхностно-активное вещество лёгких при зобе и экспериментальной патологии щитовидной железы // Бюл. регистрации НИР и ОКР. Серия 22. -№73036841.-25.05.73 г. - М.- 1973. - в. 9.- С. 33.

      122. Морфологические и биохимические изменения в щитовидной железе при её патологии и различных функциональных состояниях // Сб. реф. НИР и ОКР. Серия 22. - М.- 1973. - в. 10.- С. 72.

      123. Стромально-паренхиматозные взаимоотношения в пролиферативных реакциях тиреоидной ткани при различных формах зоба // Морфология эндокринной системы при некоторых патологических состояниях (Сборник научных трудов Ленинградского ГИДУВа им. С.М. Кирова). -Л.- 1973. - в. 126. - С. 15.

     124. Изучение антимикробных и фармакологических свойств четвертичных аммониевых соединений производных этилен- и гексаметилендиамина //  Структура и механизм действия физиологически активных веществ. - К.: Здоровя. – 1972. - С. 49-50.

     125. Гистохимические и гистоэнзимологические изменения надпочечников и гипофиза при экспериментальном гипер- и гипотиреозе // Физиология, биохимия и патология эндокринной системы. – К.: Здоровя. – 1972.- в. 2. - С. 43-44

     126. Гистохимия неспецифических эстераз и дегидрогеназ процесса гликолиза щитовидной железы крыс при некоторых гормональных и химических воздействиях // Отчёт о научной работе. Депонировано. - М.- 1972. - 17 с.

     127. Особенности васкуляризации аденом щитовидной железы у человека //  Актуальные проблемы физиологии, биохимии и патологии эндокринной системы (Тез. докладов Всесоюзного съезда эндокринологов). - М., 1972.- С. 265.

     128. Некоторые гистохимические аспекты изучения функции щитовидной железы в эксперименте // Физиология, биохимия и патология эндокринной системы.- К.:Здоровя.- 1971. - в. 1.-С. 150-151.

     129.  Гистохимические и биохимические изменения в щитовидной железе и в других органах при патологии щитовидной железы // Отчёт о научной работе. Депонировано. Гос. регистрация №70051187. Инвентарный № ВНТИЦ  Б111025. -М.-1970.- 27с.

     130.  Гистохимия некоторых ферментов кровеносных сосудов щитовидной железы крыс при экспериментальном гипер- и гипотиреозе // Проблемы ангиологии и микроциркуляции в патологии. – Львов. - 1970. – С. 24-26.

     131. Деякі аспекти гістофізіології щитовидної залози в гістохімічному висвітленні // Матеріали ювілейної конф. молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці.- 1970. - С. 264-266.

     132. Гистохимия некоторых ферментов щитовидной железы крыс при экспериментальном гипер- и гипотиреозе // Отчёт о научной работе. –Черновцы.- 1969. -  18 с.

     133.  Токсикологическая характеристика нового гербицида пирамина // Фармакол. и токсикол. -М.- 1969.- в. 3. - С. 342-345.

     134.  К трактовке данных определения содержания нуклеиновых кислот в щитовидной железе при помощи гистохимических методов // Проблемы эндокринол. - М.- 1969. - т. 15. - в. 4. -С. 67-71.

135. Ангиоархитектоника зобно измененных щитовидных желез // Развитие медицинской науки и здравоохранения на Северной Буковине за годы Советской власти. - К.:Здоров’я. – 1969. - С. 117-119.

     136. Токсическая характеристика некоторых новых ядохимикатов, которые применяются в сельском хозяйстве // Развитие медицинской науки и здравоохранения на Северной Буковине за годы Советской власти. - К.: Здоров’я. – 1969. - С. 164-166.

137. Изучение антимикробных и фармакологических свойств аммониевых соединений нового синтеза // Отчёт о научной работе. – Черновцы.-1968. -      107 с.

      138. К трактовке данных определения содержания нуклеиновых кислот при помощи гистохимических методов //Актуальные вопросы гистохимии и биохимии щитовидной железы. - К.:Здоров’я. – 1968. -  С. 39-41.

      139. Сосудистый фактор в генезе вторичных изменений в узловых зобах // Арх. патол. - М.- 1968. - т. 30.- в. 4. - С. 66-72.

      140. Динамика нуклеиновых кислот в щитовидной железе крыс при экспериментальном гипо- и гипертиреозе // Отчёт о научной работе.  -Черновцы.- 1967. - 18 с.

      141.  Кистозный пневматоз тонкой кишки // Клин. мед. - М.- 1966.- т. 44.- в. 10. С. 120-123.

142. Ангиоархитектоника нормальной и зобно изменённой щитовидной железы человека // Арх. АГЭ. - М.- 1966. - т. 51. - в. 7. - С. 80-86.

      143. Кровоснабжение диффузного зоба различной функциональной активности // 42-я научная конф. Черновицкого мединститута. – Черновцы.- 1966. - С. 97-99.

      144. Васкуляризация нормальной и зобно изменённой щитовидных желёз // Автореф. канд. дисс. – Черновцы.- 1965. - 27 с.

145. Васкуляризация нормальной и зобно изменённой щитовидных желёз // Канд. дисс. – Черновцы.- 1965. - 431 с.

      146. Нейроэпителиома мозжечка //Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - М.- 1965.- т. 65. - в. 6. - С. 810-813.

      147. Функциональная морфология кровеносных сосудов щитовидной железы при узловатом зобе и в норме // Физиология и патология эндокринной системы (Материалы I съезда эндокринол. Украины). – Харьков.- 1965. -С. 380-382.

      148. Относительная ёмкость сосудистого русла щитовидной железы человека в возрастном аспекте и при зобе // Материалы VII-й научной конф. по вопросам возрастной морфологии, физиологии и биохимии. - М.- 1965. – С.153-154.

      149. Материалы к диагностической ангиографии при некоторых заболеваниях щитовидной железы (рентген-анатомическое и гистологическое исследование) // Тез. докладов 41-й научной конф. Черновицкого мединститута. – Черновцы. - 1965. - С. 104-105.

      150. Основное аргирофильное вещество зобно изменённых и нормальных щитовидных желёз в различные возрастные периоды // Тез. докладов 41-й научной конф. Черновицкого мединститута. – Черновцы.- 1965. - С. 106-107.

      151. Поражение кровеносных сосудов как причина вторичных изменений в узловых зобах // Заболевания эндокринных органов. - Ивано-Франковск. - 1964. - С. 140-142.

      152. Редкий случай разрыва лёгочной артерии // Врачебное дело. – К.- 1964. – в.3.

               - С. 140-141.

      153. Внутриорганные анастомозы артерий и вен щитовидной железы человека // Вопросы коллатерального кровообращения в функционально-анатомическом и клиническом освещении. - Ивано-Франковск.- 1964. - С. 302-303.

      154. Возрастная морфология внутриорганных кровеносных сосудов щитовидной железы человека //  Материалы 40-й итоговой научной конф. Черновицкого мединститута. – Черновцы. - 1964. - С. 141-143.

      155. Васкуляризация узлового зоба // Материалы научной конф., посвящённой 15-летию Черновицкого зобно-эндокринологического диспансера. –Черновцы.- 1963. -С. 81-82.

      156. Об ангиоархитектонике щитовидной железы человека // Материалы научной конф., посвящённой 15-летию Черновицкого зобно-эндокринологического диспансера. –Черновцы.- 1963. -С. 82-83.

      157. К методике изучения внутриорганных кровеносных сосудов щитовидной железы // Научные записки Черновицкого мединститута. – Черновцы.- 1962. - в. 15.- С. 268-271.

      158. Поликистоз почек и печени по материалам Черновицких прозектур за 15 лет (1946-1960) // Доклад на конференции СНО. – Черновцы.- 1961. - 4 с.

 

Наукові статі, які ввійшли в інформаційну базу Pubmed  (США)

1. [Why do tumor cells avoid immune surveillance?].Prokopchuk VS.Lik Sprava. 2002;(8):22-6. Ukrainian. PMID: 12669533 [PubMed - indexed for MEDLINE]

      Related citations

2. [The orthogenesis of atherosclerosis].Prokopchuk VS.Lik Sprava. 1997 May-  Jun;(3):51-5. Ukrainian.PMID: 9377353 [PubMed - indexed for MEDLINE]

     Related citations

3. [Pathomorphism of endemic goiter].Prokopchuk VS.Arkh Patol. 1985;47(7):3-10. Review. Russian.PMID: 3901976 [PubMed - indexed for MEDLINE]

     Related citations

4. [Goodpasture's syndrome].Prokopchuk VS, Kalugin VA, Tashchuk VK.Ter Arkh. 1984;56(3):131-4. Russian. No abstract available.PMID: 6202018 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

5.  [Lyell's syndrome].Prokopchuk VS, Fundiur NN.Vrach Delo. 1983 Apr;(4):96-100. Russian. No abstract available.PMID: 6868549 [PubMed - indexed for MEDLINE]

      Related citations

6.  [Heterotopic hormone-active kidney tumors].Prokopchuk VS, Pasechnik NN. Vrach Delo. 1983 Jan;(1):92-5. Russian. No abstract available.PMID: 6868511 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

7.    [Mathematical model of the morphogenesis of tumor nodules].Prokopchuk VS.

      Arkh Patol. 1983;45(1):55-61. Russian.PMID: 6847402 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations

8. [Primary systemic amyloidosis].Voloshin AI, Prokopchuk VS.Vrach Delo. 1982 Jan;(1):102-4. Russian. No abstract available.PMID: 7072200 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

9.  [Congenital bilateral lymphangiomatosis of the renal fibrous capsule].Fis'kova LB, Prokopchuk VS.Urol Nefrol (Mosk). 1979 Mar-Apr;(2):54-6. Russian. No abstract available.PMID: 442310 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations

10. Use of a domestic refrigerator as a cryostat.Prokopchuk VS, Grechko II, Kurchenko IF, Chernobai IK. Biomed Eng (NY). 1975 Jan;8(2):120-1. No abstract available.PMID: 1109143 [PubMed - indexed for MEDLINE]Related citations

11. [Role of thyroid vessels and connective tissue in the morphogenesis of nodular goiter].Prokopchuk VS. Arkh Patol. 1973;35(6):30-5. Russian. No abstract available.PMID: 4770716 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

12.  [Histochemical methods of the nucleic acid determination in the thyroid gland].

      Prokopchuk VS.Probl Endokrinol (Mosk). 1969 Jul-Aug;15(4):67-71. Russian. No abstract available.PMID: 5368716 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

13. [Toxicological characteristic of the new herbicide, pyramin].Gurzdev AI, Nevskaia TL, Prokopchuk VS.Farmakol Toksikol. 1969 May-Jun;32(3):333-6. Russian. No abstract available.PMID: 5810952 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

14. [Cystic pneumatosis of the small intestine].Prokopchuk VS.Klin Med (Mosk). 1966 Oct;44(10):120-3. Russian. No abstract available.PMID: 6000646 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

15.  [Angioarchitectonics of normal and goiterous thyroid gland in humans].

      Prokopchuk VS. Arkh Anat Gistol Embriol. 1966 Jul;51(7):80-6. Russian. No abstract available.PMID: 6015010 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

16. Neuroepithelioma of the cerebellum].Prokopchuk VS. Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova. 1965;65(6):810-3. Russian. No abstract available. PMID: 5881846 [PubMed - indexed for MEDLINE] Related citations

 

ВІДКРИТТЯ

 1.  Явление локальной иммунологической толерантности в гиперпластических и опухолевых узлах, окруженных капсулой // Открытие №32 – ОТ - /9655/. - М.- 1977. -61с.

                                     

ВИНАХОДИ  та патенти

 1.           Дисаноловий розчин // Деклараційний патент на винахід.- UA. 65829 А.

      -А61К35/78. -2003065154. -04.06.2003. -15.04.2004.  -Бюл. -К. -№ 4.

2.           Устройство /П/ для определения величины отека // №1574208 от 01.03.1990.

3.           Устройство  для определения величины отека // № 1491447 от  08.03.1989.

4.           Способ пластики внутренней боковой связки коленного сустава //

      № 01447356 16495  от 30.12.1988.

5.           Протезный жом для искусственного заднепроходного отверстия // №1463254 от 08.11.1988.

6.           Устройство для закрытия колостомы // №1447356 от  01.09.1988.

7.           Устройство  для лиофильной сушки образцов животных и растительных тканей // №609037 от 07.02.1978.

8.           Устройство  для замораживания биологических образцов // №395439 от 28.05.1973.

 

ПАТЕНТИ, ЩО Є В ЕЛЕКТРОННІЙ  БАЗІ  “РЕТРОФОНД”

 1.  DVD Патенты России 1990 №2 (ретрофонд). The Patents of Russia ...

      www.knigi-suveniri.ru/iindex.php?book22=800128&pag=29 - Кеш Устройство для определения величины отека 30.06.1990 г.       автор(ы): Прокопчук Вячеслав Саввич, Пишак Василий Павлович, Фишер Гершко Гершкович. № документа 01574208 ...

      

 2.   DVD Патенты России 1989 №3 (ретрофонд). The Patents of Russia ...

www.suovenirs.ru/?tovar=800119 - Кеш Устройство для определения величины отека 07.07.1989 г. автор(ы): Фишер Гершко Гершкович, Прокопчук Вячеслав Саввич. № документа 01491447 ...

 

3.   DVD Патенты России 1988 №4 (ретрофонд) The  Patents of Russia...

centrmag.ru/iindex.php?book2=80...копия

автор (ы): Жуковский Яков Григорьевич, Прокопчук Вячеслав Саввич, Фишер Гершко Гершкович. № документа 01447356 16495. Способ пластики внутренней боковой связки коленного сустава 30.12.1988 г.

 

4.   DVD Патенты России 1978 №1 (ретрофонд). The Patents of Russia ...

www.centrmag.ru/iindex.php?book2=809445&pag=42 - Кеш

      Устройство для лиофильной сушки образцов животных и растительных тканей 30.05.1978 г. автор(ы): Прокопчук Вячеслав Саввич. № документа 00609037 ...

 

 РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ

1.           №117/86. - 1986. -Пристрій для виготовлення термопар.

2.           №109/86. - 1986.- Спосіб гістологічної діагностики декортикації мозку

3.           №108/86. - 1986. -Перифериметр універсальний.

4.           №56/86.   - 1986. - Перифериметр.

5.           №53/86.- 1986.-Спосіб отримання позитивів з рентгенівського зображення.

6.           №51/86.   -  1986.-Спосіб запису, зберігання та відтворення інформації.

7.           №161/85.-1985.-Пристрій для розширення діапазону експозиції фотоапарату.

8.           №157/85.  - 1985. -Спосіб діагностики газової гангрени.

9.           №121/85.- 1985. - Спосіб лікування застійної кардіоміопатії антикоагулянтами.

10.         №74/85.  - 1985. Розчин для бальзамування трупів.

11.         №73/85.  - 1985. Спосіб визначення величини крововтрати на трупі.

12.         №72/85.  - 1985. Спосіб ідентифікації некробіозу та некрозу клітин.

13.         №71/85.- 1985. Спосіб визначення градієнту тканевого тиску в пухлинних вузлах.

14.         №70/85-1985.- Пристрій для виготовлення плоскопаралельних зрізів внутрішніх органів.

15.         №106/84.- 1984.- Спосіб швидкої заливки ліофілізованих зразків тканин у парафін.

16.         №126/83. - 1983. - Спосіб визначення терміну нанесення ран.

17.         №125/83  - 1983. - Спосіб ідентифікації амілоїду.

18.         №124/83. - 1983. -  Спосіб обробки гістологічних зразків.

19.         №123/83. - 1983. - Спосіб оперативного лікування аутоімунних тиреоїдітів. .

20.         №122/83.-1983. - Спосіб визначення метаболічних уражень міокарда методом “Марціус-червоний-блакитний”.

21.         №15/83.-1983. -Цоколь-перехідник для галогенової лампи К2М до мікроскопу МБИ-6.

22.         №89/82.  -  1982. - Спосіб фіксації легень.

23.         №88/82.  -  1982. - Спосіб отримання експериментальної жирової емболії.

24.         №62/82.-1982.- Пристрій для введення пухлинного трансплантата піддослідним тваринам.

25.         №61/82.-1982. -Спосіб обробки трансплантату в експериментальній онкології.

26.         №8/82.   -  1982. - Пристрій для прискореного загоєння ран.

27.         №59/81. -  1981. - Спосіб діагностики повітряної та газової емболії.

28.         №58/81. -  1981. - Пристрій для обробки органів під вакуумом.

29.         №49/79. -1980.-Гістохімічний метод для виявлення ранніх ушкоджень міокарду.

30.         №410/88. - 1978. - Ін’єкційна маса.

31.         №135/65/7-1978 - Спосіб фотографічної зйомки гістотопографічних зрізів         (Обласне управління охорони здоров’я).

32.         №276.   -  1977. - Спосіб фотографічної зйомки гістотопографічних зрізів.

33.         №189.-1976.-Спосіб лікування гнійно-запальних захворювань декаметоксином.

34.         №168.-1976.- Екран для демонстрування діафільмів при денному освітлені.

35.         №167.-1976. - Спосіб демонстрування діапозитивів при денному освітлені.

36.         №166.-1976.-Спосіб визначення інтенсивності поділу клітин у пухлинному вузлі.

37.         №54.  - 1973. - Спосіб елективного забарвлення гетерохроматина.

38.         №53.- 1973.- Спосіб примінення одного холодоагенту для охолодження пастки водяних парів та зразка тканини при ліофільній сушці.

39.         №83.- 1971.-Пристрій для просочування зневоднених зразків тваринних та рослинних тканин парафіном під вакуумом.

40.         №82.-1971.- Пристрій для ліофільної сушки зразків тваринних та рослинних тканин.

41.         №64.- 1971.-Пристосування для переобладнання побутового холодильника у кріостат.

42.         №56.- 1970. -Апарат для поліхромної ін’єкції кровоносних судин гарячими масами.

43.         №55. - 1970. -Спектрофотометрична методика визначення відносної ємкості судинного русла.

 

ГАЗЕТНІ ПУБЛІКАЦІЇ   

 1. Простий і безпечний спосіб лікування стенокардії та профілактика інфаркту міокарда. // Для вашого здоров”я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 3/118”12. – 02.04.2012. - с.5.

2.  Стенокардії можна запобігти (порада лікаря) // Молодий буковинець. 23 лютого 2012 року. с.17.

3.  Откуда произошло название стольного града. // Киевские ведомости. 17.07.2007.  11: 12. http://forumkiev.com/t1305/.

4. Хто ж все-таки заснував Київ?// Для вашого здоров”я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 3/93”06. – № 06.09.2006. - с.8.

5.  Пташиний грип “відкрив”… Чапаєв. // Для вашого здоров”я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 3/93”06. – 06.09.2006. - С.4.

6.  Панацея.  “Молодий Буковинець”. – Чернівці.– 2002.-  №17 26.04?, №131-152.31.10.

7. Перед вічною загадкою сущого ( “Бог-Дух, Бог-Отець, Бог-Син” – релігійна догма чи формула життя? (продовження) // Для вашого здоров’я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 1/40’00.-25.02.2000. – С.9.

8.  Перед вічною загадкою сущого (“Бог-Дух, Бог-Отець, Бог-Син” – релігійна догма чи формула життя? (початок) // Для вашого здоров’я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 6/38’99. –05.11.1999. – С.5-6.

9.   Що таке шок? (тези лекції) // Для вашого здоров’я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці. – № 4/22’97.  – 01.09.1997. – С. 4-5.

10. Професор Наум Мойсейович Шінкерман  //  Для вашого здоров’я

          (Медичний вісник Буковини). – Чернівці. -№ 7/25’97.  – 19.12.1997.– С.7.

11. Що ми знаємо про атеросклероз (продовження) //  Для вашого здоров’я

          (Медичний вісник Буковини). – Чернівці. -№ 2/20’97. – 17.04.1997.– С. 3.

12. Що ми знаємо про атеросклероз (початок) // Для вашого здоров’я (Медичний вісник Буковини). – Чернівці.- № 1/19’97 – 07.03.1997.-– C. 2.

13. Правда про “Чернівецьку” хворобу, або чи не час поставити крапку над “і”? //  Ваше здоров’я. – К. -№ 29 (165). – 20-26.07.1996. – C. 6.

14. Що ми знаємо про атеросклероз // Ваше здоров’я. – К. -№21 (157).

          – 18-24.05.1996. – С. 4-9.

15. Biopsia – o metoda eficienta de diagnosticare // “Zorile Bukovinei”. – Cernauti, №88 (12352). - 20.11.1993, – С. 2.

16. Біопсія – безпечний і надійний метод діагностики яким даремно зневажають Чернівецькі лікарі // Буковина. – Чернівці.- 1993. -№95 (335).- 10.11.1993. – С. 3.

17. Правда про алопецію // Буковина. – Чернівці.- 1992.- № 15/100.- 01.02.1992.

       – С. 3.

18. Форми алкоголізму (молдавською мовою) // Зориле Буковиней. –Чернэуць.-1986. -№151 (10750).- 05.08.1986.

19. Республіканська конференція // Радянська Буковина.-Чернівці.-1982. -№106 (10078). -02.06.1982.

20. Де че апаре канчерул? // Зориле Буковиней. -Чернэуць.-1981.- №10 (94660) - 16.01.1981.

21. Чому виникає рак? // Радянська Буковина. -Чернівці.-1980.- №93(/9465).-   14.05.1980.

22.  Як важко бути слабкою /Молодь України .-К.-1979.-№48 (13634).- 08.03.1979.

 

 БІОГРАФІЧНІ  СТАТІ

 1.  Прокопчук В’ячеслав Савович.//В кн.: Червяк П.І. Патологічна анатомія України /П.І.Червяк.-К. ВЦ “Просвіта”, 2012. – С. 521.

2.  Вячеслав Савич Прокопчук. // В кн.: К. Хабуля та Б. Щербатий. Колінківці (сторінки історії).  –Чернівці. - 2006. -С.182.

3.  Вячеслав Савович Прокопчук.// В кн.: Буковинська державна медична    академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку. –Чернівці.- 2004.-С.56.

4.  Е.М.Александрова та інші. Історія кафедри патологічної анатомії та судової медицини  Буковинської державної медичної академії.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -2004.-т.3.-№1. –С73-80.

5. Här finns friheten och ljuset (Viacheslav Prokopchook)  //  Vi på CSK . Tillgängligheten är A och O. Kristianstad.- 2002. – №1.- p.8-9. www.skane.se/upload/Webbplatser/CSK/Dokument/1-2002.pdf 

6.   Sfi-undervisning I Kristianstad (photo).  //  Inside nu. – Mars.- År 2002.- Sölvesborg.

7.  Вячеслав Саввич Прокопчук (к 60-летию со дня рождения).  // Архив      патол.- М.: «Медицина».- 2001.–т. 63. - в.5. - С. 64.

8. В’ячеслав Савич Прокопчук (до 60-річчя від дня народження) // Лікарська справа. -К.: “Здоров’я”. - 1999. –  в. 6(1048), -С. 144-145.

9 .Прокопчук В’ячеслав Савич // Сторінки історії (Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944-1998). Ред. В.П. Пішак. –  Чернівці.- 1999. – С. 136.

10. Сторінки історії Чернівецького медичного інституту. –Чернівці.- 1994.-99 с.

11. Г.Імас. До таємниць життя // Радянська Буковина.- Чернівці.-1977.- №1 (8610).- 01.01.1977.

12. Наступ на хворобу// Радянська Буковина.- Чернівці.-1976.- №230 (8583).

      - 23.11.1976.

13. Прокопчук В.С.// В кн.: Історія міст і сіл Української РСР (Чернівецька   область). – К.- 1969. – С. 663.

 


Comments