Кадровий склад кафедри патологічної анатомії  

               Homo res sacra

 •   ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ     Head of the Pathology Department   
           ДАВИДЕНКО Ігор Святославович   Igor S. DAVYDENKO  
 •   Доктор медичних наук (патологічна анатомія) - з 2006   MD - since 2006, PhD - since 1996
 •   Професор (патологічна анатомія) - з 2007   Professor - since 2007
 •   Дійсний член Міжнародної Академії Патології   Regular Member of International Academy of Pathology
Давиденко 2013
 • Лікар-патологоанатом (з 1988) вищої кваліфікаційної категорії (з 2006).
 • Голова обласної філії Асоціації патологів України (з 2004), член Координаційної ради Асоціації патологів України 

  (з 2012).

 • Автор та співавтор понад 480 друкованих наукових та навчально-методичних праць у т.ч. наукової монографії "Brain Gliomas" у двох томах, 
           національного підручника "Патоморфологія", навчальних посібників, наукових статей,  методичних рекомендацій, нововведень, інформаційних листівпатентів, раціоналізаторських пропозицій.
 • Входить до складу редакційних рад або колегій наукових журналів "Патологія", "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина", 
          "Клінічна анатомія та оперативна хірургія", а також рецензує статті для інших наукових журналів України.
 • Входить до складу Вченої ради БДМУ, Вченої ради медичного факультету №2 БДМУ, ЦМК БДМУ, Клінічної ради БДМУ, 
          Клінічної ради обласної клінічної лікарні, ПМК з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю БДМУ, наукової комісії БДМУ.
 • Нагороджений почесними грамотами Асоціації патологів України (2008), Міністерства освіти і науки України (2009),
          Міністерства охорони здоров' я України (2010), Обласної державної адміністрації (2007), Обласної клінічної лікарні (2014).Колектив кафедри патологічної анатомії

Колектив кафедри 2013

Перший ряд. Тащук С.Д., Тюлєнєва О.А., Давиденко І.С., Олійник І.Ю., Курченко І.Ф.
Другий ряд. Татарин О.Д., Шендерюк О.П., Лазарук О.В., Гарвасюк О.В., Попович А.І., Іліка В.В., Беседінська Н.І.


                    
     Професори      
 та доценти кафедри 
                    ДАВИДЕНКО
Ігор Святославович
Завідувач кафедри
Доктор медичних наук, професор
Дійсний член Міжнародної Академії Патології
ОЛІЙНИК
Ігор Юрійович
Професор кафедри
Доктор медичних наук, професор 
Відповідальний по БДМУ за підготовку до 
ЛІ іспиту Крок-1 (Стоматологія) КУРЧЕНКО
Ігор Федорович
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук, доцент
Відповідальний за клінічну роботу кафедри

ТЮЛЄНЄВА
Олена Анатоліївна
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук, доцент
виконує докторську дисертацію з патологічної анатомії
Голова ради молодих вчених БДМУ, 
науковий керівник СНТ БДМУ, 
Відповідальна за наукову роботу кафедри та СНТ кафедри

      Асистенти      
       кафедри       
     та викладачі    
       Коледжу       БЕСЕДИНСЬКА
Олена Володимирівна
Асистент кафедри, викладач Коледжу
Апробувала кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальна від кафедри за наповнення цифрового 
репозиторію наукових праць БДМУ

ГАРВАСЮК
Олександра Василівна
Асистент кафедри
Виконує кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальна за роботу викладачів-наставників 
студентських груп від кафедри
Секретар засідань кафедри


ГРЕЧКО 
Дмитро Іванович
Асистент кафедри, викладач Коледжу
Кандидат медичних наук
Відповідальний за роботу зі студентами Коледжу

ІЛІКА
Віталій Валер'янович
Асистент кафедри
Виконує кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальний за колекцію навчальних мікроскопічних препаратів кафедри
Відповідальний за табличний фонд кафедри ЛАЗАРУК
Олександр Володимирович 
Асистент кафедри
Виконує кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальний по БДМУ за підготовку до 
ЛІ іспиту Крок-1 (Лікувальна справа, Медичний факультет №1)
Відповідальний за співпрацю з обласним онкологічним диспансеромПОПОВИЧ
Андрій Іванович
Асистент кафедри
Виконує кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальний за музей навчальних макроскопічних препаратів кафедри та секційні зали обласної клінічної лікарні
Член Нью-Йоркської Академії Наук (Postdoctoral Member)
посилання на вебсайт Академії - http://www.nyas.org//


ШЕНДЕРЮК
Олександр Петрович
викладач Коледжу
Виконує кандидатську дисертацію  з патологічної анатомії

                     
     Допоміжний      
  персонал кафедри   
                     ТАЩУК
Світлана Дмитрівна
Старший лаборант кафедри
Профорг кафедри
Матеріально-відповідальна особа кафедри
Відповідальна за науково-навчально-діагностичний блок кафедри (комплекс лабораторних приміщень кафедри) 

БЕСЕДІНСЬКА
Надія Іллівна
Старший лаборант кафедри
Діловод кафедри
Відповідальна особа за техніку безпеки по кафедрі
Відповідальна особа за екскурсії по музею кафедриТАТАРИН 
Ольга Деонізівна
Лаборант кафедри
Прибиральник
службових приміщень