Кадровий склад кафедри патологічної анатомії  

               Homo res sacra

 •   ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ     Head of the Department of Pathology    
           ДАВИДЕНКО Ігор Святославович   Igor S. DAVYDENKO  
 •   Доктор медичних наук (патологічна анатомія) - з 2006   MD - since 2006, PhD - since 1996
 •   Професор (патологічна анатомія) - з 2007   Professor - since 2007
 •   Дійсний член Міжнародної Академії Патології   Regular Member of International Academy of Pathology
Давиденко 2013
 • Лікар-патологоанатом (з 1988) вищої кваліфікаційної категорії (з 2006).
 • Голова Буковинської філії Асоціації патологоанатомів України (з 2004), член Координаційної ради Асоціації патологоанатомів України 

  (з 2012), член Комітету з етики та доброчесності Асоціації патологоанатомів України 

  (з 2018)

  .

 • Входить до складу редакційних рад або колегій наукових журналів "Патологія", "Клінічна анатомія та оперативна хірургія", а також рецензує статті для інших наукових журналів України і за кордоном.
 • Входить до складу Вченої ради ВДНЗ "БДМУ", спеціалізованої Вченої ради Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.03 – нормальна фізіологія, Вченої ради медичного факультету №2 ВДНЗ "БДМУ", центральної методичної комісії ВДНЗ "БДМУ", Клінічної ради ВДНЗ "БДМУ", Клінічної ради обласної клінічної лікарні, предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю ВДНЗ "БДМУ", наукової комісії ВДНЗ "БДМУ", заступник голови комітету фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів (патологічна анатомія) Центру тестування МОЗ України.
 • Нагороджений почесними грамотами Асоціації патологів (патологоанатомів) України (2008), Міністерства освіти і науки України (2009), Міністерства охорони здоров' я України (2010), Обласної державної адміністрації (2007), Обласної клінічної лікарні (2014), Чернівецької обласної ради (2021).
 • Автор та співавтор понад 550 друкованих наукових та навчально-методичних праць у т.ч. наукової монографії "Brain Gliomas" - у двох томах, національного підручника "Патоморфологія", навчальних посібників, наукових статей, методичних рекомендацій, нововведень, інформаційних листівпатентів, раціоналізаторських пропозицій, один із наукових редакторів перекладу на українську мову підручника з патології "Robbins Basic Pathology" (10-те видання) - у двох томах (2019 та 2020 роки).


Колектив кафедри патологічної анатоміїПерший ряд. 
Беседінська Н.І., 
Татарин О.Д., 
Тащук С.Д., 
Гарвасюк О.В.
Другий ряд. 
Іліка В.В., 
Лазарук О.В., 
Давиденко І.С.,
 
Тюлєнєва О.А., Олійник І.Ю., Курченко І.Ф.


                    
     Професори      
 та доценти кафедри 
                    ДАВИДЕНКО
Ігор Святославович
Завідувач кафедри
Доктор медичних наук (патологічна анатомія), професор
Дійсний член Міжнародної Академії Патології
ОЛІЙНИК
Ігор Юрійович
Професор кафедри
Доктор медичних наук (нормальна анатомія), професор 
Відповідальний по ВДНЗ БДМУ за підготовку до 
ЛІ іспиту Крок-1 (Стоматологія) КУРЧЕНКО
Ігор Федорович
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія), доцент 

ТЮЛЄНЄВА
Олена Анатоліївна
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія), доцент
апробувала докторську дисертацію з патологічної анатомії
Голова ради молодих вчених ВДНЗ БДМУ, 
науковий керівник СНТ БДМУ, 
Відповідальна за наукову роботу кафедри та СНТ кафедри

                     
      Асистенти      
       кафедри       
                     
      ГАРВАСЮК
Олександра Василівна
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Головний куратор медичного факультету №3
Секретар засідань кафедри
ГРЕЧКО 
Дмитро Іванович
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Генеральний директор ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"


ІЛІКА
Віталій Валер'янович
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Відповідальний за колекцію навчальних мікроскопічних препаратів кафедри
Відповідальний за табличний фонд кафедри 

ЛАЗАРУК
Олександр Володимирович 
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Відповідальний за клінічну роботу кафедриПОПОВИЧ
Андрій Іванович
Асистент кафедри
Апробував кандидатську дисертацію з патологічної анатоміїБЕСЕДИНСЬКА
Олена Володимирівна 
Асистент кафедри (зовнішнє сумісництво)
Апробувала кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальна від кафедри за наповнення цифрового 
репозиторію наукових праць ВДНЗ БДМУ
                     
     Допоміжний      
  персонал кафедри   
                     ТАЩУК
Світлана Дмитрівна
Старший лаборант кафедри
Профорг кафедри
Матеріально-відповідальна особа кафедри
Відповідальна за науково-навчально-діагностичний блок кафедри (комплекс лабораторних приміщень кафедри) 


БЕСЕДІНСЬКА
Надія Іллівна
Старший лаборант кафедри
Діловод кафедри
Відповідальна особа за техніку безпеки по кафедрі
Відповідальна особа за екскурсії по музею кафедри
ТАТАРИН 
Ольга Деонізівна
Лаборант кафедри