Кадровий склад кафедри патологічної анатомії  

               Homo res sacra

 •   ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ     Head of the Department of Pathology    
           ДАВИДЕНКО Ігор Святославович   Igor S. DAVYDENKO  
 •   Доктор медичних наук (патологічна анатомія) - з 2006   MD - since 2006, PhD - since 1996
 •   Професор (патологічна анатомія) - з 2007   Professor - since 2007
 •   Дійсний член Міжнародної Академії Патології   Regular Member of International Academy of Pathology
Давиденко 2013
 • Лікар-патологоанатом (з 1988) вищої кваліфікаційної категорії (з 2006), клінічний та науковий консультант Проблемної науково-досліджної лабораторії ЗВО "БДМУ" (Буковинський державний медичний університет) - Наказ 299-Адм від 31.08.2020.
 • Голова Буковинської філії Асоціації патологоанатомів України (з 2004), член Координаційної ради Асоціації патологоанатомів України 

  (з 2012), член Комітету з етики та доброчесності Асоціації патологоанатомів України 

  (з 2018), член Українського дивізіону МІжнародної Академії Патології (2012)

  .

 • Входить до складу редакційних рад або колегій наукових журналів "Патологія", "Клінічна анатомія та оперативна хірургія", а також рецензує статті для інших наукових журналів України й за кордоном.
 • Входить до складу Вченої ради ЗВО "БДМУ", спеціалізованої Вченої ради Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 14.03.02 – патологічна анатомія, 14.03.03 – нормальна фізіологія, Вченої ради медичного факультету №2 ЗВО "БДМУ", центральної методичної комісії ЗВО "БДМУ", Клінічної ради ЗВО "БДМУ"Клінічної ради обласної клінічної лікарні, предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю ЗВО "БДМУ", наукової комісії ЗВО "БДМУ"заступник голови комітету фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів (патологічна анатомія) Центру тестування МОЗ України (медицина, стоматологія).
 • Нагороджений почесними грамотами Асоціації патологів (патологоанатомів) України (2008), Міністерства освіти і науки України (2009), Міністерства охорони здоров' я України (2010), Обласної державної адміністрації (2007), Обласної клінічної лікарні (2014), Чернівецької обласної ради (2021).

 • Автор та співавтор понад 550 друкованих наукових та навчально-методичних праць у т.ч. наукових монографій: "Brain Gliomas" - у двох томах, "Передчасне дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних" (гістопатологічна діагностика)",  "Хоріонамніоніт та базальний децидуїт при залізодефіцитній анемії вагітних" (гістопатологічна діагностика)"національного підручника "Патоморфологія", навчальних посібників, наукових статей, методичних рекомендацій, нововведень, інформаційних листівпатентів, раціоналізаторських пропозицій, один із наукових редакторів перекладу на українську мову підручника з патології "Robbins Basic Pathology" (10-те видання) - у двох томах (2019 та 2020 роки).Колектив кафедри патологічної анатоміїПерший ряд. 
Беседінська Н.І., 
Татарин О.Д., 
Тащук С.Д., 
Гарвасюк О.В.
Другий ряд. 
Іліка В.В., 
Лазарук О.В., 
Давиденко І.С.,
 
Тюлєнєва О.А., Олійник І.Ю., Курченко І.Ф.


                    
     Викладачі      
      кафедри       
                    ДАВИДЕНКО
Ігор Святославович
Завідувач кафедри
Доктор медичних наук (патологічна анатомія), професор
Дійсний член Міжнародної Академії Патології

ТЮЛЄНЄВА
Олена Анатоліївна
Доцент кафедри
Резерв на завідувача кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія), доцент
апробувала докторську дисертацію з патологічної анатомії
Голова ради молодих вчених ВДНЗ БДМУ, 
науковий керівник СНТ БДМУ, 
Відповідальна за наукову роботу кафедри та СНТ кафедри


________________________________________

ОЛІЙНИК
Ігор Юрійович
Професор кафедри
Доктор медичних наук (нормальна анатомія), професор 
Відповідальний по ВДНЗ БДМУ за підготовку до 
ЛІ іспиту Крок-1 (Стоматологія) 


КУРЧЕНКО
Ігор Федорович
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія), доцент ЛАЗАРУК
Олександр Володимирович 
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Відповідальний за клінічну роботу кафедри
_____________________________________________

                     
      Викладачі      
       кафедри       
                     
      ГАРВАСЮК
Олександра Василівна
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Головний куратор медичного факультету №3
Секретар засідань кафедри
ГРЕЧКО 
Дмитро Іванович
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Генеральний директор ОКНП "Патологоанатомічне бюро"


ІЛІКА
Віталій Валер'янович
Доцент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Заступник відповідального за підготовку студентів медичного факультету №2 до ЛІ Крок-3 "Медицина"
ПОПОВИЧ
Андрій Іванович
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук (патологічна анатомія)
Відповідальний за музей макропрепаратів кафедри
Відповідальний за роботу в секційних залах корпусу 8


БЕСЕДИНСЬКА
Олена Володимирівна 
Асистент кафедри (зовнішнє сумісництво)
Апробувала кандидатську дисертацію з патологічної анатомії
Відповідальна від кафедри за наповнення цифрового репозиторію наукових праць БДМУ
                     
     Допоміжний      
  персонал кафедри   
                     ТАЩУК
Світлана Дмитрівна
Старший лаборант кафедри
Профорг кафедри
Матеріально-відповідальна особа кафедри
Відповідальна за науково-навчально-діагностичний блок кафедри (комплекс лабораторних приміщень кафедри) 


БЕСЕДІНСЬКА
Надія Іллівна
Старший лаборант кафедри
Діловод кафедри
Відповідальна особа за техніку безпеки по кафедрі
Відповідальна особа за екскурсії по музею кафедри
ТАТАРИН 
Ольга Деонізівна
Лаборант кафедри