Нариси з історії кафедри патологічної анатомії  
            Quod potui, feci.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        

   

        Підрозділ заснований як кафедра патологічної анатомії при Чернівецькому державному медичному інституті у квітні 1945 року на базі прозектури обласної лікарні, побудованої наприкінці 19-го століття. Кафедра і донині займає ці площі, які зусиллями адміністрації вищого навчального закладу та кафедри розширені в кілька разів шляхом опанування нових приміщень корпусу. Загальна площа використовуваних приміщень займає в даний час близько 500 м2.

        Першим завідувачем, організатором і засновником цієї кафедри, патологоанатомічної наукової школи та патолого­анатомічної служби на Буковині слід вважати доктора медичних наук, професора Наума Мойсейовича Шінкермана (1945-1968 рр.). З грудня 1968 р. по 2001 р. кафедрою завідував доктор медичних наук, професор В.С. Прокопчук. У 1973-1974, 1989-1991, 2001-2002 рр. обов'язки завідувача кафедри виконувала кандидат медичних наук, доцент Е.М.Александова. З 2002 р. кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.С.Давиденко.


Шінкерман Н.М.
Професор Шінкерман Наум Мойсейович
засновник кафедри 
завідувач кафедри 
(1945-1968 рр.)Прокопчук В.С.
Професор Прокопчук В'ячеслав Савович
завідувач кафедри
(1968-2001 рр.)
Дійсний член Міжнародної Академії Патології (з 1998)Александрова Е.М.
Доцент Александрова Елеонора Миколаївна
завідувач кафедри
1973-1974, 1989-1991, 2001-2002 рр.Давиденко 2011

Професор Давиденко Ігор Святославович
завідувач кафедри
з 2002 року
Дійсний член Міжнародної Академії Патології (з 2013)


Серед співробітників кафедри вчене звання професора отримали: Н.М.Шінкерман, Д.Д.Зербіно (нині дійсний член НАМН України, член-кореспондент НАН України, директор інституту патології людини), І.В.Крижанівська, В.С.Прокопчук (дійсний член Міжнародної академії Патології), Ю.Ф.Вікалюк, І.Ю.Полянський (нині завідувач кафедри хірургії БДМУ), М.А.Ожеван, І.С.Давиденко (нині завідувач кафедри патоморфології), В.Т.Бачинський (нині завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства).            
Зербіно Дмитро Діонисович

професор (1967)
член.-кор. НАН України (з 1991) 
академік НАМН України (з 2002) 
Дійсний член Міжнародної Академії Патології (з 1992)
академік Української екологічної академії наук (з 1993)  
заслужений діяч науки і техніки УРСР (з 1988)


     На посаді доцентів кафедри у різні роки працюють: Е.М.Александрова, Т.Д.Канарейцева, І.Ф.Курченко, Г.О.Родіонов, Г.Г.Фішер, О.Ф.Кулик (нині директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ), І.Г.Савка, О.Я.Ванчуляк, О.А.Тюлєнєва, А.Й.Заволович. Незабутній емоційний слід в серцях студентів по собі залишили старший викладач І.І.Гречко, асистенти В.І.Бешлей, Ю.І.Гордієнко, М.О.Колачева.

Колектив кафедри пишається тим, що працює разом з унікальними людьми - доцентом кафедри Е.М.Александровою та старшим лаборантом кафедри С.Д.Тащук, які працюють на одному робочому місці понад 50 років. Доцент Е.М.Александрова провела на кафедрі визначальні організаційні заходи в навчальному процесі. За допомогою С.Д.Тащук виконано кілька сотень дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт.

У 1985 році кафедрі був підпорядкований курс судової медицини. У 2011 році курс судової медицини відділився в окрему кафедру "судової медицини та медичного правознавства".Оф2009

Колектив кафедри патоморфології та судової медицини - 2009 рік


            На кафедрі в даний час працюють 11 викладачів, серед яких два доктора медичних наук: професор І.С.Давиденко (патологічна анатомія), професор І.Ю.Олійник (нормальна анатомія), шість кандидатів медичних наук: доценти І.Ф.Курченко (патологічна анатомія), О.А.Тюлєнєва (патологічна анатомія), О.В.Лазарук (патологічна анатомія), О.В.Гарвасюк (патологічна анатомія) та аситенти Іліка В.В., Попович А.І.


Колектив кафедри патоморфології - 2011 рік

Перший ряд (зліва направо) к.мед.н., доцент О.А.Тюлєнєва, к.мед.н., доцент І.Ф.Курченко, к.мед.н., доцент Е.М.Александрова,

д.мед.н., професор І.С.Давиденко (завідувач кафедри), старший лаборант С.Д.Тащук, д.мед.н., професор І.Ю.Олійник, асистент О.П.Шендерюк.

Другий ряд (зліва направо) асистент О.В.Бесединська, асистент В.Є.Мажар, асистент О.В.Лазарук, асистент Д.І.Гречко, старший лаборант Н.І.Беседінська, лаборант О.Д.Татарин, гардеробник Н.Д.Татарин.


 
Дисертантами кафедри захищено 14 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

        Наукова проблематика кафедри, започаткована її першим завідувачем, професором Н.М.Шинкерманом, була присвячена вивченню патологічної анатомії буковинської ендемії зоба. Дослідження патології щитоподібної залози були суттєво розширені і поглиблені другим завідувачем кафедри, професором В.С.Прокопчуком. Проводилися також глибокі патоморфологічні дослідження лімфатичних судин (Д.Д.Зербіно, Е.М.Александрова, 1964, 1965; Ю.Ф.Вікалюк, 1964), серцево-судинної системи (О.М.Пехович, 1969; О.М.Синчук, 1969; В.Л.Фастовський, 1964; І.І.Гречко, 1988) систем, печінки (Л.І.Роман, 1962; О.О.Волощук, 1968; Ю.Ф.Вікалюк, 1964), надниркових залоз (І.Ф.Курченко, 1975), пародонту (М.Д.Кардащук, 1971), пухлин (Є.Р.Денека, 1988), колото-різаних і забитих ран (І.В.Крижанівська, 1969), патології плаценти (І.С.Давиденко, 1993-2013, О.А.Тюлєнєва, 2003-2009, 2014-2022, Д.І.Гречко, 2004-2015, О.П.Шендерюк, 2005-1013, Гарвасюк О.В., Іліка В.В., Попович А.І. - 2014-2021, ушкоджень кісток (І.Г.Савка, 2000-2011) здійснювалася апробація методів лазерної оптики для судово-медичних досліджень (В.Т.Бачинський, О.Я.Ванчуляк, 2000-2011).

        Науковцями кафедри отримано понад 100 авторських свідоцтв (або патентів) на винаходи, більше як 140 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, в Україні та за її межами опубліковано понад 2000 наукових праць, у тому числі наукові монографії, журнальні статті, навчальні посібники тощо.

        Свідченням всесвітнього визнання наукового авторитету вчених кафедри є те, що троє з професорів кафедри в різний час були визнані членами Міжнародної Академії Патології (заснована ще у 1906 році) - професор Зербіно Д.Д.(у 1992 р. - вже будучи завідувачем кафедри у Львівському медичному інституті), професор Прокопчук В.С. (у 1995 р. - перебуваючи на посаді завідувача кафедри патологічної анатомії та судової медицини БДМА), професор Давиденко І.С. (у 2013 р. - перебуваючи на посаді завідувача кафедри патоморфології БДМУ).

  Нариси з історії кафедри